Escape Educatief

escapeEscape Educatief is softwarebundel waarbij verschillende onderdelen voor taal aan bod komen. Escape Educatief bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Ontleden
  • "Taalwijzer", voor oefen met spelling, zinsstructeren en tekstopbouw
  • Leesstrategieën, voor verschillende vreemde talen.
  • Tekstbegrip.
  • "Het hoogste woord", voor het uitbreiden van de woordenschat in verschillende vreemde talen.
  • Luistervaardigheid, voor het oefenen van verschillende vreemde talen.

 

Ontleden

Het programma Ontleden van Escape is bedoeld om het redekundig ontleden te leren en te oefenen. De leerling leert stapsgewijs zinsdelen benoemen en de opbouw van zinnen beoordelen. De leerling kan telkens een instaptoets maken om aan te tonen of het niveau voldoende is. Hierna kunnen oefeningen en toetsen worden gemaakt. Geschikt voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs tot en met de middenbouw van het voortgezet onderwijs.

 Taalwijzer

Taalwijzer is een programma van Escape dat gebruikt kan worden voor het oefenen van spelling, zinsstructuren en tekstopbouw. Groep 6, 7 en 8 kunnen kennis maken met spreuken en gezegdes. Maar ook kan de leerling met dit programma zijn woordenschat uitbreiden, het leestempo verhogen en tekstopbouw leren herkennen. 

Leesstrategieën Engels/Duits/Frans/Nederlands

richt zich op het aanleren en oefenen van strategieën bij het lezen van teksten in een vreemde taal. De leerling leert gebruik te maken van de woorden en tekstdelen om zo de inhoud van de hele tekst te begrijpen. Geschikt voor groep 7 en 8.

Tekstbegrip

Met Tekstbegrip (Niveau 1 en 2) – begrijpend lezen van Escape oefenen kinderen met teksten om een beter inzicht te krijgen in de structuur van de teksten; dit programma is ontwikkeld onder leiding van dr. Aernoutse van de Universiteit van Nijmegen. 

Het hoogste woord

hier kunnen leerlingen zelfstandig en op hun eigen tempo hun Duitse, Engelse en Franse woordenschat uitbreiden. Dit gebeurt aan de hand van vier verschillende thema’s: persoonlijk, in de maatschappij, op aarde en abstract & concreet. 

Luistervaardigheid

Met het programma Luistervaardigheid vergroot de leerling zijn beheersingsniveau van luistervaardigheid. Daarmee kan de leerling zich onder andere voorbereiden op de luistertoets van de Cito. Geschikt voor de klassen 2 en 3 in het voortgezet onderwijs.

 

link van Typing tutor voor leerlingen:
owgtypingtutor.eduliga.com
link van Euphoria voor leerlingen:
owgeuphoria.eduliga.com

Login voor deelnemers